7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish by Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg

Other 1

By Gudrun Willén,Majken Ståhl,Tommy Tallberg

I Skåne har vi privat verksamma psykiatrer i många år haft ett nätverk för fortbildning och professionella samtal, och ur detta nätverk utkristalliserades så småningom en skrivargrupp.
Vi är sju personer, televisionå män och fem kvinnor, som har träffats regelbundet i flera år för att skriva om "våra psykiatriska liv”. Vi är alla 60+, dvs nyligen pensionerade eller närmar oss pensionen.
Vi har i våra berättelser velat förena ett helt personligt perspektiv, vad som structure en som individual och vad som kunnat ligga bakom valet av psykiatri som specialitet - med en beskrivning av professionella erfarenheter, utvecklingen inom psykiatrin samt vilka slutsatser vi dragit av våra erfarenheter. Vi har arbetat i många delar av Sverige, och med många olika former av psykiatri, och har således en både bred och djup erfarenhet. Alla har också valt att på olika sätt och i olika utsträckning vidareutbilda sig inom psykoterapi. Vi har alla until sist valt att lämna den offentliga psykiatrin för att arbeta privat, och beskriver också orsakerna until detta, och vad det inneburit för utvecklingen av vårt arbete. Förhållandet mellan biologi och psykologi, humanistisk resp. mer naturvetenskaplig människosyn, har vi naturligtvis alla brottats med less than hela vårt yrkesliv, och det försöker vi också beskriva i våra texter.

Två författare har skrivit kommenterande texter i boken. Björn Wrangsjö, själv psykiater och psykoterapeut, med stor erfarenhet både av svensk psykiatri och av olika terapiformer och Per-Magnus Johansson, docent i idé- och lärdomshistoria i Göteborg, och psykoanalytiker.

Show description

Read or Download 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition) PDF

Similar other_1 books

Art and Human Consciousness

This survey of western artwork from historic Egypt to Picasso seems to be at visible paintings in a very new and ingenious method. Gottfried Richter’s energetic and penetrating obser­vations will encourage and enthuse the beginner, whereas respiring new lifestyles into the deliberating artwork critics and historians. Richter issues himself largely with structure, sculpture, and painting—as good as mythology and legend—in pre­senting the creations of artist and architect as an expression of the evolution of human recognition.

SEO for Bloggers - Learn How to Rank your Blog Posts at the Top of Google's Search Results (The SEO Series Book 4)

Methods to Rank your web publication Posts on the most sensible of Google's seek ResultsAre you beaten, pissed off, and harassed approximately search engine marketing? have you ever simply introduced a web publication and do not recognize the 1st position to begin with optimizing your posts? bored with attempting to piece jointly numerous bits of data on the internet that can assist you comprehend the convoluted international of website positioning?

Cidadania, Historiografia e Res Publica (Portuguese Edition)

Os estudos reunidos neste quantity, situados no cruzamento da história e da política, sinalizam alguns dos momentos marcantes do investimento historiográfico de John Pocock. Um investimento que, para além da sua manifesta originalidade metodológica, tem permitido ao autor elucidar o lugar ocupado, no quadro da tradição republicana, por conceitos tão nucleares do ideário político como são os de "cidadania", "res publica", "representação", "fortuna", "virtude" ou "corrupção", compondo, tudo somado, aquilo que foi já definido como "uma proposta de releitura tão revolucionária que de facto pressupõe a condenação ao anacronismo de bibliotecas inteiras".

ALCHEMY DA VINCI

Louis Phillips, a extensively released poet, playwright, and brief tale author, has written a few 50 books for kids and adults. between his released works are: 5 collections of brief tales – A DREAM of nations the place not anyone DARE dwell (SMU Press), THE BUS TO THE MOON (Fort Schuyler Press), and the lady WHO WROTE KING LEAR AND different tales (Pleasure Boat Studio), FIREWORKS IN a few details (Fort Schuyler Press), and needs to I WEEP FOR THE DANCING endure (Pleasure Boat Studio).

Additional resources for 7 Psykiatrer berättar: om 40 år i svensk psykiatri (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.56 of 5 – based on 38 votes